Infotheek

De infotheek bestaande uit boeken, artikelen, muziekdvd’s en films is nog in ontwikkeling. Heeft u alvast vragen dan kunt u zeker bij ons terecht. De infotheek wordt te zijner tijd ook digitaal via de website beschikbaar gesteld.

Ronde tafel gesprekken

In de ronde tafelgesprekken wordt van gedachten gewisseld over een bepaald thema. Afhankelijk van de behoefte worden de thema’s gekozen. Ook is het mogelijk gesprekken voor bepaalde doelgroepen te organiseren, zoals een herensociëteit, vrouwentijd, kinderen, jongeren, naasten, nabestaanden of mantelzorgers.

Prostaatkanker lotgenotenbijeenkomsten

Vanaf 2020 heeft Camino gemiddeld één keer per twee maanden een lotgenotenbijeenkomst voor mannen met prostaatkanker en hun eventuele partner. Deze bijeenkomsten worden gehouden bij Camino, Schoolstraat 11 te Nieuwerkerk ad IJssel van 14.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten worden begeleid door de Prostaatkankerstichting en een prostaatkankeroncologie verpleegkundige van het Franciscus Gasthuis.Kosten zijn 2,50 euro per persoon. De data voor 2020 zijn: 9 januari, 5 maart, 7 mei, 3 september en 5 november. Graag aanmelden via activiteit@centrumcamino.nl.

Nabestaanden treffen

Nabestaanden ontmoeten nabestaanden. Na een kort of lang ziekbed van je partner, vader, moeder, kind of andere dierbare blijf je achter. In het begin krijg je nog veel aandacht van je omgeving, maar een paar weken later sta je er alleen voor. Je wilt je leven weer op de rit krijgen. Door daar met anderen over te praten en naar elkaar te luisteren ondervind je steun.
Data van de gesprekscyclus najaar 2019: 10.00 uur – 12.30 uur
12 september 2019 kennismaking
26 september 2019 1e bijeenkomst rouwtaken
10 oktober 2019 2e bijeenkomst rouwtaken
24 oktober 2019 3e bijeenkomst rouwtaken
7 november 2019 4e bijeenkomst rouwtaken
21 november 2019 5e bijeenkomst rouwtaken
5 december 2019 6e bijeenkomst rouwtaken
19 december 2019 7e bijeenkomst rouwtaken
19 maart 2020 terugkombijeenkomst rouwtaken
Kosten voor de gehele serie bijeenkomsten: 25 euro
Data voor 2020 worden z.s.m. bekend gemaakt.

Thema avond en eenmalige workshop

Met enige regelmaat organiseert Camino een thema avond of eenmalige workshop over onderwerpen, die hetzij in de actuele belangstelling staan bij een deel van de mensen die met kanker leven, hetzij bij voortduring voor nagenoeg al de bezoekers van belang kunnen zijn. Er wordt hierbij steeds extra zorgvuldig gezorgd voor externe deskundigen, met een al dan niet specifiek medische achtergrond.

Verpleegvaardigheden voor mantelzorgers

Meestal ben je langdurig mantelzorger, daarom is het voor een mantelzorger belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Een ervaren wijkverpleegkundige geeft je tips en leert je op welke manier je anderen kan helpen met de laagst mogelijke belasting voor je eigen lichaam. Denk aan hulp die je geeft bij: Wassen, aan- en uitkleden, verplaatsingen zoals: in bed, van stoel of bank opstaan, e.d. tiltechnieken. Duur plusminus 1,5 uur. Datum en tijd in overleg met geïnteresseerden.