Samenwerking

De samenwerkingsrelaties zijn nog in opbouw. Een deel van de contacten is reeds gelegd en daar wordt al mee samengewerkt; andere zijn nog in een pril stadium of moeten nog worden gelegd. Onderstaand een overzicht van de relaties waar we aan werken:

 • Huisartsen van Zuidplas en in de regio Zuidplas
 • Fysiotherapeuten en andere therapeuten
 • Ziekenhuizen in de regio en gespecialiseerde ziekenhuizen wat verder weg, zoals:
  • IJsselland ziekenhuis – Capelle aan den IJssel
  • Het Groene Hart ziekenhuis – Gouda
  • Maasstad ziekenhuis – Rotterdam
  • Fransiscus Ziekenhuis – Rotterdam
  • Daniël den Hoed – Rotterdam
  • Antoni van Leeuwenhoek – Amsterdam
 • Thuiszorginstellingen in de regio Zuidplas:
  • Parento
  • Vierstroom
  • Vivere
  • Zellingen
 • ZieZoZuidplas, waaronder ouderenzorg en het mantelzorgsteunpunt
 • Hospice IJsselThuis
 • Jongerenorganisaties en scholen
 • Inloophuizen in de regio, via het regio overleg
 • De Vruchtenburg – Rotterdam
 • Stichting OOK (optimale ondersteuning bij kanker) – Rotterdam
 • IPSO; landelijke koepelorganisatie voor inloophuizen en psycho-sociale centra

Logo PSO