Gezocht: Vrijwilligers voor gidsfunctie -begeleiding Mijn Positieve Gezondheid

Voor de begeleiding van onze ‘gasten’ op hun weg naar Mijn Positieve Gezondheid, zijn we op zoek naar vrijwilligers voor de gidsfunctie.

Wat houdt de Gidsfunctie in?
Als alle behandelingen voorbij zijn, ontstaat er ruimte voor levensvragen: Wat is me overkomen? Wat betekent dit voor mij en voor mensen om mij heen? Kan ik mijn oude leven weer oppakken? Etc. Dat is het moment om met behulp van een coach (een gids) te kijken naar de mogelijkheden. De gast vult samen met de gids een vragenlijst in (42 vragen Machteld Huber) gericht op ‘welzijn’. Zo wordt het welzijn gemeten en komt de gast tot een persoonlijk spinnenweb met de assen: lichaamsfunctie, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Als blijkt dat daar behoeftes zijn aan verbeteringen, dan kan de gast samen met de gids zoeken naar manieren om deze verbeteringen te realiseren en kan de gids de gast op die weg begeleiden.

Wat zoeken wij?
Om de uitbreiding in ons aanbod van activiteiten mogelijk te maken, zijn we op zoek naar vrijwilligers die deze gidsfunctie willen en kunnen vervullen. Herken jij jezelf in het volgende profiel en wil jij een steentje bijdragen aan ons inloophuis? Neem dan contact met ons op.

Profiel:
Je hebt een passende professionele achtergrond (bv. maatschappelijk werker, psycholoog, arts, verpleegkundige).
Je hebt affiniteit met de doelgroep (mensen die leven met kanker, hun naasten en nabestaanden).
Je bent bekend met het concept ‘Positieve Gezondheid’.
Je denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden / niet klachtgericht maar krachtgericht.
Je bezit goede contactuele eigenschappen en sociale vaardigheden.
Je bent 2 uur of meer per maand beschikbaar.