Vanaf 1 juni voorzichtig aan weer open

Nu de verspreiding van het coronavirus lijkt te stabiliseren en de druk op de gezondheidszorg afneemt, heeft het bestuur van Camino besloten dat Camino vanaf 1 juni voorzichtig aan weer open kan. Voorlopig betreft dit alleen de inloop op vrijdag- en woensdagochtend met een beperkt aantal deelnemers. Hierbij wordt uiteraard de huidige wetgeving en adviezen van het RIVM en de branchevereniging IPSO gevolgd.

Om elkaars veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen zijn de volgende spelregels opgesteld:

Spontaan binnenlopen is helaas nog niet mogelijk en het maximale aantal bezoekers per keer moet beperkt worden tot maximaal 8 personen (exclusief Caminogastvrouwen/heren.

De eerste inloopochtend is op vrijdag 5 juni van 10.00 tot 12.00 uur; daarna op woensdagochtend 10 juni en vrijdagochtend 12 juni, etc.

Om zeker van een plek te zijn kunt u zich opgeven via email inloop@centrumcamino.nl of telefoon 06-30228683. Indien er al 8 aanmeldingen zijn dan wordt dat uiteraard gecommuniceerd.

Tijdens het maken van de afspraak worden een aantal vragen gesteld, waardoor we weten of het bezoek verantwoord is. Blijf thuis indien je of één van je gezinsleden symptomen heeft van verkoudheid, koorts of griep.

Indien je je angstig voelt om te komen, dan is een telefoongesprek uiteraard ook nog steeds mogelijk.

Er is bewust voor gekozen om voorlopig alleen met de inloop te starten. Andere activiteiten dus vooralsnog niet en die worden waarschijnlijk over de zomer getild. Er zijn wel wat ‘on-line’ activiteiten, zoals zingen, yoga en mandala tekenen, die online worden voortgezet.