Infotheek

De infotheek bestaande uit boeken, artikelen, muziekdvd’s en films is nog in ontwikkeling. Heeft u alvast vragen dan kunt u zeker bij ons terecht. De infotheek wordt te zijner tijd ook digitaal via de website beschikbaar gesteld.

Ronde tafel gesprekken

In de ronde tafelgesprekken wordt van gedachten gewisseld over een bepaald thema. Afhankelijk van de behoefte worden de thema’s gekozen. Ook is het mogelijk gesprekken voor bepaalde doelgroepen te organiseren, zoals een herensociëteit, vrouwentijd, kinderen, jongeren, naasten, nabestaanden of mantelzorgers.

Prostaatkanker lotgenotenbijeenkomsten

Vanaf 2020 heeft Camino gemiddeld één keer per twee maanden een lotgenotenbijeenkomst voor mannen met prostaatkanker en hun eventuele partner. Deze bijeenkomsten worden gehouden bij Camino, Schoolstraat 11 te Nieuwerkerk ad IJssel van 14.30 – 16.30 uur. De bijeenkomsten worden begeleid door de Prostaatkankerstichting en een prostaatkankeroncologie verpleegkundige van het Franciscus Gasthuis.Kosten zijn 2,50 euro per persoon. De data voor 2020 zijn: 9 januari, 5 maart, 7 mei, 3 september en 5 november. Graag aanmelden via activiteit@centrumcamino.nl.

Nabestaanden-groep bijeenkomsten

Nabestaanden ontmoeten nabestaanden. Na een kort of lang ziekbed van je partner, vader, moeder, kind of andere dierbare blijf je achter. In het begin krijg je nog veel aandacht van je omgeving, maar een paar weken later sta je er alleen voor.
Wanneer je een dierbare bent verloren, is niet raar als je heftige en tegenstrijdige emoties ervaart, futloos en heel moe bent, denkt dat je ‘gek’ wordt en je niet niet begrepen wordt.
Ermee bezig gaan, kan je goed doen. Op 17 september 2020 start er weer een nieuwe nabestaanden groep. In acht begeleide bijeenkomsten delen we ervaringen, vragen, oplossingen en verkennen we de zogenaamde ‘rouwtaken’. Door samen met anderen aan de ‘rouwtaken’ te werken, er met elkaar over te praten en naar elkaar te luisteren ondervind je steun. Het is fijn als je een foto van je dierbare mee wilt nemen. De eerste bijeenkomst is een geheel vrijblijvende kennismaking met deelnemers, begeleiders en de methode.

Data van de gesprekscyclus najaar 2020: 9.45 uur – 12.30 uur (om 9.30 uur staat de koffie klaar).
17 september 2020 gratis vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst
1 oktober 2020 1e bijeenkomst rouwtaken
15 oktober 2020 2e bijeenkomst rouwtaken
29 oktober 2020 3e bijeenkomst rouwtaken
5 november 2020 4e bijeenkomst rouwtaken
19 november 2020 5e bijeenkomst rouwtaken
3 december 2020 6e bijeenkomst rouwtaken
17 december 2020 7e bijeenkomst rouwtaken
voorjaar 2021 terugkombijeenkomst rouwtaken

Kosten voor de gehele serie bijeenkomsten: 25 euro

I.v.m. Corona/1,5 meter beleid is vooraf aanmelden verplicht.

Nabestaanden Treffen

Een dierbare verliezen kan heel heftig zijn en misschien vraag je je wel af: hoe kom ik hieruit? Waarom begrijpt niemand mij? Alleen als je het zelf hebt meegemaakt, herken je het en begrijp je de ander. Camino biedt één keer per maand de gelegenheid om andere nabestaanden te treffen. Op een plek waar niets moet en er wel gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en met elkaar te ontdekken wat helpend kan zijn. De eerste keer is op 27 februari 2020 van 10.00 – 12.30 uur. Vervolgdata worden mede in overleg met deelnemers bepaald, waarna de data en tijden op de website worden geplaatst. De bijeenkomsten zijn gratis; een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee wordt op prijs gesteld. Aanmelden is niet nodig, maar mag wel.
Zie onderstaande flyer voor meer informatie.

Anders omgaan met verlies en rouw

Experiment van 6 bijeenkomsten voor mensen die een dierbare zijn verloren. Bij deze bijeenkomsten wordt gewerkt vanuit zingeving. Ieders individuele verhaal is het uitgangspunt/ de leidraad om te komen tot een gezamenlijke vorm waarbij muziek en uitbeelding centraal staan. De deelnemer is leidend; wat ervaar jij?, wat is voor jou belangrijk? Waar loop je tegenaan? De antwoorden op dit soort vragen hoef je niet al te kennen (mag wel, maar het is ook helemaal goed als je daar nog geen woorden bij hebt). Met behulp van oefeningen/opdrachten ontdekken we wat er leeft. Zo ontstaat/ontwikkelt zich als het ware ‘ons verhaal’, waar beelden aan gegeven kunnen worden.

De bijeenkomsten worden begeleid door Tineke Boomsma, zingevings- en theaterdocent.

Data, tijd, plaats en kosten
– dinsdag 25 februari, donderdag 12 maart, woensdag 25 maart, donderdag 16 april, woensdag 29 april en dinsdag 19 mei;
– van 19.00 – 21.00 uur; inloop en koffie en thee vanaf 18.30 uur;
– locatie Camino, Schoolstraat 11 in Nieuwerkerk ad IJssel;
– kosten zijn 2,50 per keer.

Thema avond en eenmalige workshop

Met enige regelmaat organiseert Camino een thema avond of eenmalige workshop over onderwerpen, die hetzij in de actuele belangstelling staan bij een deel van de mensen die met kanker leven, hetzij bij voortduring voor nagenoeg al de bezoekers van belang kunnen zijn. Er wordt hierbij steeds extra zorgvuldig gezorgd voor externe deskundigen, met een al dan niet specifiek medische achtergrond.

Verpleegvaardigheden voor mantelzorgers

Meestal ben je langdurig mantelzorger, daarom is het voor een mantelzorger belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Een ervaren wijkverpleegkundige geeft je tips en leert je op welke manier je anderen kan helpen met de laagst mogelijke belasting voor je eigen lichaam. Denk aan hulp die je geeft bij: Wassen, aan- en uitkleden, verplaatsingen zoals: in bed, van stoel of bank opstaan, e.d. tiltechnieken. Duur plusminus 1,5 uur. Datum en tijd in overleg met geïnteresseerden.