Visie en Missie

In het Centrum Camino wordt gewerkt vanuit de visie ‘Door kanker bewust leven’. Voor alles wat wij doen geldt: niet de ziekte, maar de mens staat centraal. Je wordt naar behoefte ondersteund om –ondanks de beperkingen die de ziekte je mogelijk oplegt – je eigen kracht te (her)vinden, het leven te beleven en de verbondenheid met mensen om je heen te blijven ervaren. Wij ondersteunen mensen in iedere fase van het ziekte-, genezings- en acceptatieproces. De deuren van Centrum Camino staan nadrukken óók open voor mensen van wie een dierbare ziek is (geweest) of aan kanker is overleden.

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat veel mensen met kanker een positief effect op hun algeheel welbevinden ondervinden van psychosociale ondersteuning. Naast de reguliere, vooral somatische gerichte zorg, hebben veel mensen met kanker en hun naasten behoefte aan aanvullende begeleiding. Zij ervaren daarbij dat het maken van bewuste keuzes, het in stand houden van communicatie met naasten en het bewust stilstaan bij de levensfase waarin zij zich bevinden erg belangrijk is. Daarom zijn we van mening dat de psychosociale ondersteuning voor mensen met kanker en hun naasten die daaraan behoefte hebben zo dichtbij mogelijk beschikbaar moet zijn.

Daarom biedt Centrum Camino mensen die leven met kanker en hun naasten psychosociale ondersteuning in de vorm van een luisterend oor, informatie, lotgenotencontact, activiteiten, workshops en lezingen in een warme, huiselijke omgeving. Voor Centrum Camino is het uitgangspunt dat de behoefte van de gast centraal staat: daar gaan we actief naar op zoek en sluiten we zoveel mogelijk op aan. Uiteindelijk streven we er gezamenlijk naar dat de gasten ‘door kanker bewust leven’.