Publicaties

Wetenschappelijk onderzoek

Samenvatting van de resultaten van de onderzoeken | ResCon en Hogeschool Rotterdam November 2014 Download
Evaluatie van het bezoeken van inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten | Dr. Adriaan Visser, senior onderzoeker Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, Rotterdam November 2014 Download
Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten. | Dr. Adriaan Visser, senior onderzoeker Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovatie, Rotterdam November 2014 Download
Verbeeldings Toolkit bij het omgaan met kanker – Rapportage van een pilot-onderzoek November 2014 Download
Bijlage – Samenvatting Onderzoeksresultaten Inloophuizen November 2014 Download
Behoefte-onderzoek inloophuizen onder mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten die (nog) geen gebruik maken van een inloophuis. | Rescon, Research & Consultancy; Dr. Arlette Hesselink en Dr. Marloes Martens, Haarlem Mei 2014 Download
Als je vader of moeder kanker heeft; Onderzoek naar de begeleiding van kinderen en jongeren met een ouder met kanker of waarvan een ouder is overleden aan kanker Februari 2012 Download
Een onderzoek naar de invulling van lotgenotencontact voor jongeren die te maken hebben (gehad) met kanker. Ik voel, ik voel.. wat jij ook voelt. Door Henrike Ophoff en Gerien Goldsteen, Zwolle Januari 2012 Download
Het rapport van de IPSO, een evaluatie over gespecialiseerde psycho-oncologische zorg in Nederland juni 2011 Download
Evaluatie van psychosociale begeleiding bij mensen met kanker – Waardering, ervaren effecten en kwaliteit van leven | Ninke van Leeuwen & Hester van Liempt, Masterthesis Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Utrecht) April 2009 Download
Evaluatie psychosociale begeleiding Adamas Inloophuis 2007 – 2008 | Ninke van Leeuwen, Hester van Liempt, Adriaan Visser & Ercolie Bossema maart 2009 Download

Wetenschappelijke artikelen en tijdschriftartikelen

Verbeeldings Toolkit artikel – Maatwerktijdschrift maatschappelijk werk Oktober 2014 Download
Artikel Libelle – Liefdewerk April 2014 Download
Oncologie December 2013 Download
Komt je vrouw bij de dokter – Sinds de diagnose werd gesteld, staat ook hun leven op z’n kop. Loek, Eko en Maurits over hun angst, het verdriet en de onzekerheid die je voelt als je vrouw borstkanker heeft. Oktober 2013 Download
Verwijs kankerpatiënten naar inloophuizen; Waardevolle ondersteuning bij kanker nog niet op het netvlies bij artsen, Medisch Contact. September 2013 Download
Begeleiding voor kinderen waarvan een ouder kanker heeft: een inventarisatie. Onderzoek op basis van digitale vragenlijsten voor alle inloophuizen, door Hester Pontier. Februari 2012 Download
Artikel uit Pal voor U November 2011 Download
Pallium, artikel “Onbekend, maar zeker niet onbemind: inloophuizen”. Februari 2011 Download
Interview met Lily Nieuwenhuizen, Supplement, actuele informatie over complementaire behandelwijzen November 2010 Download
Evaluatie van psychosociale begeleiding bij mensen met kanker – Waardering, ervaren effecten en kwaliteit van leven, Ninke van Leeuwen & Hester van Liempt | Masterthesis Klinische en Gezondheidspsychologie (Universiteit Utrecht) April 2009 Download
Simpele zorg voor complexe problemen? en De betekenis van inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten: ontstaan, gebruik, behoefte en waardering (Nederlands Tijdschrift voor Oncologie 2009, nummer 6) 2009 Download
Inloophuizen voor mensen met kanker en hun naasten (Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 2009, nummer 7) 2009 Download
Het systemisch fenomenologische denken: toepassing op gezinnen met een zieke, Petra Penning en Adriaan Visser (Psychosociale Oncologie 2009, jaargang 17, nummer 3 – p34-35)) 2009 Download
Kankerzooi! (Psychosociale Oncologie 2009, jaargang 17, nummer 3 – p31-32) 2009 Download
Reacties op de stelling ‘Zorgverleners in de psychosociale oncologie zijn niet verantwoordelijk voor de familie van kankerpatiënten’ (Psychosociale Oncologie 2009, jaargang 17, nummer 3 – p10-11) 2009 Download