Camino vanaf 4 december voorzichtig weer open

Het bestuur van Camino heeft besloten dat Camino vanaf 4 december voorzichtig aan weer open kan. Voorlopig betreft dit alleen de inloop op vrijdagmorgen met maximaal 4 deelnemers, de walk en talk op woensdagmorgen en de voetmassage één keer per maand. Hierbij wordt uiteraard de huidige wetgeving en adviezen van het RIVM en de branchevereniging IPSO gevolgd.

Om elkaars veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen zijn de volgende spelregels opgesteld:

Spontaan binnenlopen is helaas nog niet mogelijk en het maximale aantal bezoekers per keer moet beperkt worden tot maximaal 4 personen (exclusief Caminogastvrouwen/heren).

De eerste inloopochtend is op vrijdag 4 december van 10.00 tot 12.00 uur. Op de feestdagen 25 december en 1 januari is Camino gesloten.

Om zeker van een plek te zijn kunt u zich opgeven via email inloop@centrumcamino.nl of telefoon 06-30228683. Indien er al 4 aanmeldingen zijn dan wordt dat uiteraard gecommuniceerd.

Tijdens het maken van de afspraak worden een aantal vragen gesteld, waardoor we weten of het bezoek verantwoord is. Blijf thuis indien je of één van je gezinsleden symptomen heeft van verkoudheid, koorts of griep.

Indien je je angstig voelt om te komen, dan is een telefoongesprek uiteraard ook nog steeds mogelijk.

Daarnaast worden de ‘on-line’ activiteiten, zoals zingen, yoga en mandala tekenen voortgezet.