Nalatenschap: erfstelling of legatering

Je kunt het Centrum Camino in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of een legaat aan onze stichting nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het inloophuis. Een notaris kan je nader adviseren over het nalaten.

ANBI-status

Anbi Logo
Centrum Camino heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat over nagelaten bedragen geen erfbelasting betaald hoeft te worden. Het volledige bedrag kan dus worden besteed aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Het RSIN-nummer van Stichting Camino is 8533.55.642. Zie voor meer informatie www.anbi.nl.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor nalaten aan Centrum Camino kun je contact opnemen met Dineke Schrijver, te bereiken via info@centrumcamino.nl of 06-30228683.