Vriend van Centrum Camino

Veel particulieren, binnen en buiten de regio dragen Centrum Camino een warm hart toe. Mede dankzij de bijdragen van deze vrienden kan Camino mensen met kanker en hun naasten ondersteunen. Wilt u ook vriend worden?