Steun ons

Fantastisch dat je ons wilt steunen

Om ons werk te kunnen blijven doen zijn wij volledig afhankelijk van de steun van particulieren en organisaties die ons een warm hart toedragen. Wil je een bijdrage leveren, dan kunt je ons op meerdere manieren steunen.

Met een financiële bijdrage Wij zijn financieel volledig afhankelijk van financiële ondersteuning en stellen het zeer op prijs als je ons wilt steunen met een financiële bijdrage. Ga dan naar onze donatiepagina waar je een eenmalig bedrag aan ons kunt overmaken of ons een doorlopende machtiging kunt geven voor een periodieke bijdrage.

Wordt vrijwilliger
Al onze gasten vinden steun in de tomeloze inzet van onze vrijwilligers die onze gasten graag ontvangen, begeleiden bij tal van activiteiten en, meer op de achtergrond, ondersteunende taken verrichten. Wij zijn altijd op zoek naar mensen  die ons daarbij willen helpen.

Denk je ook te kunnen bijdragen, stuur dan een bericht naar info@centrumcamino.nl

Met een nalatenschap
Je kunt ons in je testament benoemen tot (mede)erfgenaam, of een legaat aan onze stichting nalaten. Door de benoeming tot erfgenaam — de zogeheten erfstelling — bepaal je zelf welk percentage van je vermogen ten goede komt aan het inloophuis. Met een legaat laat je een vastgesteld geldbedrag of bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) na aan het inloophuis. Een notaris kan je nader adviseren over het nalaten.

Zie voor meer informatie www.anbi.nl/calculator

In natura
Wij hebben regelmatig behoefte aan onder meer kantoorbenodigdheden, creatieve materialen of spelmateriaal. Ook zijn wij erg blij als bedrijven of particulieren een leuk uitstapje voor onze gasten of een teambuildingsactiviteit voor de vrijwilligers willen faciliteren, of hun expertise kosteloos aan het Centrum beschikbaar willen stellen.
Spreekt dit je aan, stuur dan een bericht naar info@centrumcamino.nl

ANBI-status

Centrum Camino is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat schenkingen en bedragen die worden ontvangen uit nalatenschappen zijn vrijgesteld van heffing van schenk- en erfbelasting. Iedere euro die je aan Centrum Camino schenkt of nalaat komt dus ten goede aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

Een gift aan Centrum Camino mag je – onder voorwaarden – aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Voor het aftrekken van een eenmalige of periodieke gift gelden verschillende voorwaarden.

Het RSIN-nummer van Stichting Camino is 8533.55.642.

Zie voor meer informatie www.anbi.nl/calculator

Sponsoren van Camino