Wat is Camino?

Centrum Camino

Centrum Camino is een inloophuis voor inwoners van de gemeente Zuidplas en regio die leven met kanker, hun naasten en nabestaanden. Wanneer je met kanker geconfronteerd wordt krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet en vragen. Centrum Camino is er om je te ondersteunen bij het omgaan met wat er allemaal op je afkomt. We bieden een luisterend oor en een plek waar je met gelijkgestemden contact kunt hebben, een plek waar je jezelf kan zijn, los van alle medische ballast.

Je bent welkom als je zelf ziek bent (geweest), maar ook als iemand in je omgeving kanker heeft of daaraan is overleden.

Hoe wij dat voor de komende jaren vormgeven vindt u in ons beleidsplan 2021 -2023,

Hoe ontstaan

Stichting Camino is 7 november 2013 opgericht om een Centrum te realiseren voor mensen die leven met kanker in de regio Zuidplas. Initiatiefneemster, Agnes van der Aa, kreeg in augustus 2008 de diagnose borstkanker en heeft ervaren wat deze ziekte met je doet. “Ik miste een plek waar ik mijn accu kon opladen, kon ontspannen, mijn zinnen kon verzetten, waar ik mezelf kon zijn en waar mensen waren die begrepen wat ik doormaakte. Dit was voor mij de reden, toen ik mijn leven weer op de rit had, om het initiatief te nemen voor de Stichting Centrum Camino”.

Magazine 10 jaar Camino


Camino is een plek waar mensen die leven met kanker en hun naasten kunnen Inlopen, Ontmoeten, Ontspannen, Verwennen, Verwerken, Aansterken, Betekenis geven. Camino heeft sinds 1 augustus 2016 een eigen huis, wat met heel veel vrijwilligers, sponsors en fondsen verbouwd is en vanaf 24 mei 2018 officieel in gebruik genomen is.

In het logo zie je twee mensen samen een weg lopen (zogenaamd Camino = Spaanse woord voor weg). Een vrijwilliger van Camino loopt een stukje mee met de gast van Camino. Aan de zijkanten van de weg zie je borders. Het geheel is geplaatst in een cirkel. De symbolische betekenis van een cirkel is voorspoed, heelheid, verandering ten goede, veiligheid.
De weg en de borders zijn golvend. Dit staat voor beweging. Er gebeurt iets. Je bent op de goede weg. Je gaat vooruit. Je komt er wel.

De kleur oranje wordt geassocieerd met vrolijkheid, warmte, energie, speelsheid, plezier, creativiteit, positiviteit, vitaliteit en vriendschap. Het is de kleur die voor ‘leven’ staat en het leven lichter maakt.
Blauw is de kleur die vrede, rust en vrijheid geeft en gelooft in jezelf en anderen. Blauw bevordert de communicatie en zelfexpressie en geeft ruimte voor andere werkelijkheden.
De twee kleuren Oranje en Blauw zijn complementaire kleuren en versterken elkaar.

Dus de gast loopt samen met de vrijwilliger; gelijkwaardig, beiden stellen zich kwetsbaar op. De gast is onvoorwaardelijk welkom, er is aandacht en ruimte voor de gast, de vrijwilliger luistert actief en zonder oordeel en doet levenservaring op. 

De Organisatie

Centrum Camino is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit gastvrouwen/gastheren, facilitaire ondersteuners, (professionele) activiteitenbegeleiders, coördinatoren en een bestuur, allen onbezoldigd.

Rolverdeling vrijwilligers
Binnen Centrum Camino is een enthousiast vrijwilligersteam actief. De vrijwilligers, die soms uit eigen ervaring weten wat de impact van kanker is, ontvangen gasten, verrichten kleine huishoudelijke hand- en spandiensten en dragen zorg voor een warm welkom in het centrum. Daarnaast zijn er vrijwilligers die activiteiten begeleiden, evenementen organiseren om Camino onder de aandacht te brengen, de administratie verzorgen etc.

Het bestuur

Voorzitter:Eef Zondervan
Secretaris:Frank Lippens
Penningmeester:Nico Demmendaal
Lid Sponsoring:Inge Overbeeke
Lid Zorg:Engelien Geerdink-Officier

 

Het Coördinatorenteam

Coördinator Gasten:Maria ten Dam
Coördinator Vrijwilligers en activiteiten:Trudy Walschots
Coördinator PR :Eef Zondervan a.i.
Coördinator Evenementen:Inge Overbeeke

Financiële verantwoording vind je in de pagina verantwoording

Sponsoren van Camino